eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

fundusze ue

Jako jedni z pierwszym prezentujemy rewelacyjne: quady - sprawdŸ to koniecznie! Prezentujemy też wiele stron, na których widać motocykle Kawasaki. Również kochający tapety na pulpit powinni odwiedzić nasz serwis. Nasi specjaliści wiedzą, co to rozkłady jazdy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: motocykle Suzuki, pełne dynamizmu i brawury.
 forum   grupy   strony         Nd, 29-01-23
Unijne fundusze pomocowe i strukturalne

Czy Polska wykorzysta pieniądze Unii Europejskiej?

W maju b.r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się ogólnopolska konferencja "Polskie regiony wobec członkostwa w UE", której tematem była polityka regionalna Polski. Została na niej zapoczątkowana dyskusja na temat właściwej alokacji i efektywnego wykorzystania środków pieniężnych, które mają do Polski napłynąć w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Fundusze te stanowią urzeczywistnienie zasady solidarności, która legła u podstaw Unii Europejskiej.

Czy przystąpienie do Wspólnot da Polsce lepsze warunki rozwoju gospodarczego, jak również godne życie jej mieszkańcom? Jaka ilość środków w ramach funduszy strukturalnych została przewidziana dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej? Jakie działania zostaną podjęte, aby środki zostały w Polsce wykorzystane na dobre projekty, akceptowane przez Unię Europejską? Na te i na kilka innych pytań odpowiedzi udzielał Pan Artur Lorkowski - starszy specjalista w Departamencie Polityki Integracyjnej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, który był prelegentem podczas pierwszego dnia konferencji.

30 stycznia 2002 r. Komisja Europejska przedstawiła wstępny dokument, który jest pierwszą propozycją co do podziału środków finansowych dla państw kandydujących. Dokument ten jest i będzie przedmiotem dalszych rozmów między państwami członkowskimi. Będzie on również podstawą do negocjacji akcesyjnych w obszarze polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych, których finał spodziewany jest do końca 2002 r. wraz z zamknięciem rozmów dotyczących rolnictwa oraz wielkości polskiej składki do budżetu Wspólnoty.

Jednak o wykorzystaniu przyrzeczonych Polsce środków finansowych można zacząć rozmawiać dopiero wówczas, gdy zostaną zagwarantowane odpowiednie procedury oraz zbudowane instytucje, przez które te środki będą przepływać.

Działający w UE mechanizm podziału środków pieniężnych na konkretne projekty strukturalne jest skomplikowany. Pierwszym etapem jest programowanie. Polska przygotowała projekt Narodowego Planu Rozwoju, w którym wyszczególniono w oparciu o program gospodarczy rządu priorytety interwencji strukturalnych. Priorytety te zostały uszczegółowione w programach operacyjnych. Opracowano projekt zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Przewidziane w jego ramach działania będą programowane na poziomie regionalnym przez samorządy wojewódzkie, ale zarządzane z powodów organizacyjnych na poziomie centralnym przez Ministerstwo Gospodarki przy pomocy urzędów wojewódzkich. Sektorowe programy operacyjne odnoszą się do konkurencyjności gospodarki, modernizacji rolnictwa i przemysłu spożywczego, ochrony środowiska, inwestycji społecznych oraz rybołówstwa.

Narodowy Plan Rozwoju jest dokumentem wewnętrznym. Na jego podstawie Polska będzie negocjowała w 2003 r. z Komisją Europejską Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006, czyli do końca perspektywy finansowej wypracowanej w Berlinie. Rozmowy te nie są elementem negocjacji akcesyjnych. Procedurę tę przechodzi każdy kraj członkowski korzystający z funduszy strukturalnych. Należy podkreślić fakt, że w ramach wsparcia wspólnoty mogą być finansowane tylko projekty, które są zgodne z politykami wspólnotowymi, np. z polityką konkurencji, ochrony środowiska, równego statusu kobiet i mężczyzn, zamówień publicznych.

Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu
Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl