eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

archiwum gospodarki

Polecamy najlepsze motocykle Kawasaki. Teraz agencja interaktywna, również zasługują na uwagę. Zobacz koniecznie rewelacyjne: skutery, pełne dynamizmu i brawury. Coraz bardziej popularne stają się enduro, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy. Zapraszamy kochających rozkłady jazdy.
 forum   grupy   strony         Cz, 29-09-22
Archiwum gospodarki

Polska droga do euro

Stanisław Gomułka

Artykuł ten został udostępniony przez Narodowy Bank Polski i dwutygodnik Unia&Polska .

Wprowadzanie euro, nazywane już czasem "euroizacją", jest ważną częścią nowej ogólnej tendencji w gospodarce światowej: walut mniej, ale lepsze.

Główne argumenty, przemawiające za przyjęciem wspólnej waluty przez kraje Unii Europejskiej, dzielą się, jak sądzę, na trzy kategorie.
Pierwsza jest związana z handlem międzynarodowym oraz korzyściami w zakresie efektywności statycznej. Druga dotyczy stabilności, zaś trzecia wiąże się ze wzrostem gospodarczym. Chociaż wszystkie te argumenty są dobrze znane, chciałbym je przypomnieć dla podkreślenia, że kategoria pierwsza odnosi się do wszystkich krajów, natomiast pozostałe dotyczą głównie najmniej rozwiniętych gospodarek członków i kandydatów do Unii Europejskiej.

Długofalowe korzyści

Handel i efektywność. Wyeliminowanie ryzyka kursowego w ramach Wspólnego Obszaru Walutowego (WOW) redukuje koszt transakcyjny w handlu międzynarodowym, co stymuluje integrację krajowych rynków na dobra będące przedmiotem tego handlu (traded goods). To z kolei tworzy możliwości redukcji kosztów poprzez korzyści wynikające z większej skali produkcji i wzrostu konkurencji. Tego rodzaju wzrost efektywności wystąpi we wszystkich krajach WOW, przede wszystkim jednak w tych, które mają duże obroty handlowe z innymi krajami Unii Europejskiej.
Stabilność. Kraje, które w przeszłości nie potrafiły poszczycić się dużą stabilnością, mogą znacznie poprawić wiarygodność swoich polityk makroekonomicznych. A taki wzrost wiarygodności doprowadziłby do niższych oczekiwań inflacyjnych. To z kolei obniżyłoby zarówno bieżące stopy procentowe, jak i koszt utrzymywania inflacji na niskim poziomie. Dalsze implikacje to - niższy koszt obsługi długu publicznego oraz mniejszy napływ spekulacyjnego i destabilizującego kapitału z zagranicy.
Tego rodzaju korzyści wystąpiły już w niektórych krajach Europejskiej Unii Walutowej (European Monetary Union, w skrócie EMU), zwłaszcza we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Wzrost wiarygodności byłby jednak szczególnie znaczny w przypadku nowych członków EMU, zaliczanych do grupy wschodzących gospodarek rynkowych, takich jak Polska czy Turcja, gdzie dotąd koncentrowały się kryzysy niestabilności makroekonomicznej.
Wzrost. Niektóre wschodzące gospodarki rynkowe, w tym polska, charakteryzują się również niskimi oszczędnościami krajowymi. W Chinach i krajach Azji PołudniowoWschodniej oszczędności krajowe stymulowała w przeszłości sama perspektywa szybkiego wzrostu. W latach 1960-2000 stopy oszczędzania w tych krajach zwiększyły się z 15-20 procent PKB do poziomów w przedziale 30-50 procent PKB. W krajach tych jednak wydatki publiczne i, co za tym idzie, obciążenia podatkowe, były (i są nadal) bardzo niskie w porównaniu z praktyką europejską. Sektor niepaństwowy (zazwyczaj prywatny) mógł w tej sytuacji reagować na możliwości inwestycyjne, zwiększając swoje oszczędności.
Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu

Wszystko jest ok, ale prosiłabym bardzo, by można było pokazać wszystkie monety euro!!!!!!!!!!!!!
Marta
2002-12-30 12:32
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl