eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

gospodarka

Osoby o sportowych aspiracjach wybierają motocykle Honda. Nasi goœcie często zaglšdajš tutaj: rozkłady jazdy, i sš zadowoleni. Coraz bardziej popularne stają się filmy, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: agencja interaktywna, pełne dynamizmu i brawury. Prezentujemy też wiele stron, na których widać skutery.
 forum   grupy   strony         Nd, 29-01-23
Wszystko o gospodarce

British Executive Service Overseas


jest brytyjską niedochodową organizacją pozarządową, o charakterze dobroczynnym, nastawioną na niesienie pomocy krajom rozwijającym się, a od roku 1990 także przechodzącym przemiany ustrojowe i gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Od tego czasu przeprowadzono w Polsce blisko 300 misji, trwających od 2 tygodni do 6 miesięcy.

Podstawową metodą działania BESO jest współpraca z prywatnymi, państwowymi i samorządowymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami [których nie stać na angażowanie płatnych specjalistów] przez dostarczanie im konsultantów, doradców lub instruktorów.

BESO dysponuje korpusem ponad 3.000 Ochotników, ekspertów z praktycznie wszystkich dziedzin wiedzy i gospodarki. Część z nich włada językiem polskim.

Eksperci ci - rekrutujący się głównie z emerytowanych brytyjskich kadr kierowniczych i profesjonalnych, o dużej wiedzy i rozległym doświadczeniu - świadczą swoje usługi nieodpłatnie.

BESO - szczególnie w przypadku niezamożnych klientów - pokrywa koszty podróży do Polski wraz z ubezpieczeniem, oczekuje natomiast od jednostki ubiegającej się o pomoc eksperta pokrycia kosztów jego utrzymania, w tym przede wszystkim zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego - poczynając od najbliższego portu lotniczego.

BESO ma zasięg ogólnoświatowy. Centrala BESO znajduje się w Wielkiej Brytanii:

Sprawy polskie prowadzi tam Regionalny dyrektor Patrick Murphy

adres: 164 Vauxhall Bridge Rd., London SW1V 2RB

tel.:+44 207 849 7854

e-mail: pmurphy @ beso.org

www: http://www.beso.org

Starania o skierowanie eksperta zaleca się rozpocząć z 3-miesięcznym wyprzedzeniem, koniecznym na wyszukanie i zaproponowanie odpowiedniego kandydata, uzyskanie jego akceptacji przez zapraszającego [na podstawie przesłanej szczegółowej charakterystyki] oraz na uzgodnienie terminu przyjazdu, po czym na zakup biletu lotniczego najtańszej taryfy.

W tym celu należy wypełnić i przesłać do przedstawiciela BESO w Polsce 4-stronicowy wniosek m.in. charakteryzujący jednostkę zapraszającą oraz przewidywany zakres i okres pracy eksperta, a ponadto podpisać zobowiązanie pokrycia kosztów krajowych i ewentualnej partycypacji w kosztach własnych BESO, związanych z tą misją, a w szczególności kosztu biletu lotniczego.

Oba formularze Przedstawicielstwo wysyła pocztą lub e-mailem pod wskazany adres.

Wszyscy zainteresowani proszeni sa o kontaktowanie się z przedstawicielem BESO w Polsce, którym jest:
inż. Jan Kossakowski

adres: Francuska 4, 03-906 Warszawa
tel.: (22) 616 1247, 0607 080 474 (telefon komórkowy)
e-mail: jankoss@ it.pl
Komentarze do artykułu

Jeszcze raz nie dziekuje!
erdmanneva@hotmail.com
2007-05-09 16:39
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl