eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

eurogmina

Testujemy rozkład jazdy. Ale i motocykle BMW również można znaleźć na Ścigacz.pl. Bardzo popularne rozkłady jazdy. Osoby o sportowych aspiracjach wybierają motory. Coraz bardziej popularne stają się agencja interaktywna, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy.
 forum   grupy   strony         Sb, 28-05-22
Ważne linki:


 

Regionalne zespoły integracji europejskiej - Niezbędne jednostki do szkolenia urzędników, informowania społeczeństwo i zabiegania o środki pomocowe czy kolejne organy dublujące już istniejące?

W 1999 r. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zwrócił się z prośbą do wojewodów i marszałków województw o wspólne tworzenie Regionalnych Zespołów, które by informowały i prowadziły edukację wśród urzędników i społeczności lokalnych. Organy te miały by składać się z przedstawicieli administracji rządowej - wojewody i samorządowej - marszałka województwa. W przyszłości mają one koordynować pozyskiwanie przez regiony środków z UE. Intencją UKIE jest by stały się one najważniejszymi ośrodkami inicjującymi działania integracyjne w regionach. Jednak, jak podaje Gazeta Samorządu i Administracji , w 1,5 roku po rozpoczęciu akcji przez UKIE powołanych zostało dopiero kilka zespołów i nie wszystkie z nich sprawnie działają. Jest kilka bardzo różnych barier w tworzeniu zespołów, z których część leży po stronie urzędników regionalnych a część po stronie UKIE. W województwie świętokrzyskim np. został wytypowany zespół jednak ze względu na brak zainteresowania centralnego urzędu, projekt upadł. Oprócz niewystarczającego wsparcia barierą jest istnienie jednostek zajmujących się integracją europejską przy urzędach marszałkowskim i wojewody, co rodzi niebezpieczeństwo nakładania się kompetencji. Następnym problemem jest natury politycznej. Często mające ze sobą współpracować urzędy są piastowane przez reprezentantów różnych opcji politycznej, co niekiedy utrudnia działanie. Zdarzały się też bariery proceduralne.

Są też pozytywne przykłady tworzenia regionalnych zespołów jak np. w województwie podkarpackim i łódzkim, gdzie realizowany jest program "Oficer Europejski w każdym powiecie". Oficerowie mają służyć wiedzą pracownikom jednostki, a w przyszłości również lokalnej społeczności. Zespoły w poszczególnych województwach funkcjonują zupełnie inaczej więc trudno będzie koordynować ich działanie. A miały być one powołane do organizowania współpracy między otrzymującymi większość funduszy ze środków unijnych samorządami i administracją rządową.

Zakres obowiązków regionalnych zespołów:

 •  Inicjowanie współpracy w sferze administracji publicznej na rzecz integracji z UE.
 •  Podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych dla pracowników administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w realizacji zadań związanych z procesem integracji europejskiej.
 •  Organizacja programów szkoleniowych dla pracowników z zakresu wiedzy o integracji.
 •  Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat UE.

  www.gazetasamorzadowa.infor.pl
 • Komentarze do artykułu
   
     
  Szukaj

  SZUKAJ
     Statystyki zapewnia:  o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
  cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
  statystyki www stat.pl