eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

rolnictwo

Ale i rozkład jazdy również można znaleźć na Ścigacz.pl. Osoby o sportowych aspiracjach wybierają motocykle BMW. Również kochający motory powinni odwiedzić nasz serwis. Teraz motocykle Suzuki, również zasługują na uwagę. Testujemy rozkłady jazdy.
 forum   grupy   strony         Pt, 25-09-20
Polskie rolnictwo w drodze do UE

Biorąc pod uwagę liczbę ludności oraz wielkość środków finansowych jakich dotyczy dział negocjacyjny Rolnictwo, powinien on być dla polskich negocjatorów najważniejszy. Ludność zatrudniona w tym sektorze gospodarki stanowi ponad 20 % polskiej siły roboczej. Unia nie chce jeszcze rozpocząć konkretnych rokowań.

Główne postulaty strony polskiej w negocjacjach na temat rolnictwa dotyczą:

 •  objęcia polskiego rolnictwa pełnym zakresem Wspólnej Polityki Rolnej;

 •  przyznania Polsce limitów wielkości produkcji na poziomie uwzględniającym potencjał przyrodniczy produkcji rolniczej przyjaznej środowisku oraz zapewniającym utrzymanie stabilnych źródeł dochodów ludności rolniczej;

 •   włączenia polskiego rynku towarów rolno-spożywczych do europejskiego obszaru Jednolitego Rynku.

  W odpowiedzi na polskie stanowisko negocjacyjne Unia Europejska:

 •  nie zajęła stanowiska w sprawie płatności bezpośrednich oraz kontyngentów produkcyjnych podkreślając, że będzie to przedmiotem późniejszej fazy negocjacji; wskazano jednak na ograniczenia finansowe wynikające z ram finansowych wyznaczonych na szczycie w Berlinie w marcu 1999 r.; (nie przewidziano tam pieniędzy na dopłaty bezpośrednie dla rolników krajów kandydackich do 2006 r.)

 •  stwierdziła, że kontyngenty produkcji zostaną określone na podstawie wielkości produkcji w okresie poprzedzającym akcesję, który zostanie określony na późniejszym etapie rozmów; jednocześnie oczekuje dodatkowych informacji o poziomie produkcji z lat 1995-1999;

 •  z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, kontroli żywności oraz ochrony hodowli roślin zaznaczono, że warunkiem pełnego włączenia w ramy Jednolitego Rynku jest wprowadzenie i umocnienie systemu kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej. Wszelkie okresy przejściowe powinny być traktowane jako wyjątkowe, ograniczone w czasie i zakresie, a ich wprowadzeniu musi towarzyszyć jasno zdefiniowany plan dochodzenia do respektowania prawa unijnego.

  Z analizy stanowisk stron polskiej i unijnej wynika, że najważniejsze problemy negocjacyjne obejmują:

 •  dostęp do płatności bezpośrednich z dniem przystąpienia i określenie perspektyw akcesji;

  We wspólnym stanowisku UE nie zostało rozstrzygnięte czy polscy rolnicy będą objęci płatnościami bezpośrednimi z dniem członkostwa. Nie wskazano także daty akcesji, która determinowałaby tempo i dynamikę przygotowań do integracji ze Wspólną Polityką Rolną.
 • Strona 1 z 2
  Komentarze do artykułu
  Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
     Statystyki zapewnia:  o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
  cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
  statystyki www stat.pl