eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

euro

Najnowsze agencja interaktywna. Teraz video klipy, również zasługują na uwagę. Wcale nie dla mniej wymagających użytkowników dobrym wyborem są też filmy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: rozkład jazdy, pełne dynamizmu i brawury. Tutaj: rozkłady jazdy.
 forum   grupy   strony         Nd, 04-12-22
Nowa waluta - EURO

Pojawienie się nowej wspólnej waluty zmienia w znacznym stopniu warunki działania przedsiębiorstw państw należących do strefy euro jak i podmiotów importujących i eksportujących towary do strefy. Nowe zasady gry na rynku Eurolandu wymagają od jej uczestników zmiany strategii.

Wpływ wprowadzenia euro na przedsiębiorstwa

Analizując temat wprowadzenia wspólnej waluty zwraca się uwagę na pozytywne i negatywne efekty tego procesu na przedsiębiorstwa.

Wśród pozytywnych aspektów najczęściej wymienia się:
 •  większą możliwość porównywania cen na rynkach krajów unii walutowej;

 •  łatwiejsze dokonywanie zakupów na obszarze unii;

 •  łatwiejsze realizowanie płatności;

 •  eliminację ryzyka kursowego;

 •  wyeliminowanie kosztów wymiany dewiz;

 •  zwiększona konkurencja w sektorze bankowym i niższe stopy procentowe pozwolą małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowania na znacznie korzystniejszych warunkach.
Zagrożenia, które są dostrzegane, to przede wszystkim:
 •  zwiększenie zależności od Brukseli;

 •  konieczność przekalkulowania cen oznacza, że część tzw. cen psychologicznych (np. 2,99 DM) nie zostanie zachowana. Producenci i dystrybutorzy produktów szybko rotujących będą musieli zmienić wielkość opakowań, zwiększyć lub zmniejszyć marżę by zachować psychologiczne poziomy cen.

 •  ograniczenie autonomicznych decyzji gospodarczych i większe uzależnienie od Europejskiego Banku Centralnego;

 •  utrata części tożsamości wiążącej się z dysponowaniem własną walutą;

 •  nasilenie się konkurencji na rynku;

 •  początkową dezorientację nabywców indywidualnych i przedsiębiorstw, które będą dokonywać płatności w innej niż dotychczas walucie i konieczność adoptowania się do tych nowych warunków.
Przedsiębiorstwa w poszczególnych krajach członkowskich podejmują różne działania, by się do tej nowej sytuacji należycie przygotować. Wprowadzenie wspólnej waluty to nie tylko kwestia techniczna. Może mieć ona wpływ na różne obszary działalności przedsiębiorstw. Stan przygotowania przedsiębiorstw z krajów UE i ich świadomość na temat zakresu wpływu na ich działalność jest zróżnicowany i, co zaskakujące, jeszcze w dużym stopniu niewystarczające.

Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej będzie miało szersze implikacje. Jest to bowiem kolejny czynnik, który będzie działał w podobnym kierunku, jak wprowadzenie zasad jednolitego rynku wewnętrznego i wiążące się z nimi działania integracyjne. Wprowadzenie euro będzie zapewne wzmacniać te tendencje
Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu

Dla poskich przedsiębiorsw wprowadzenie euro oznaczać będzie większą przejrzystośc rynku (jednolita walut), ale jednocześnie podwyższenie konkurencyjności. Dlatego klienci zadoweni będą z wyższej jakości proponowanych usług oraz produktów przez polskie podmioty gospodarcze. Szczególną konkurencyjność będzie można zaobserwować w sektorze bankowym, który musi powiększyć zakres dotychczasowych usług z uwagi na szeroki zakres produktów jakie oferują banki z krajów Unii Gospodarhcej i Waltowej.
2003-04-12 19:10
 
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl