eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

archiwum gospodarki

Polecamy najlepsze motocykle Kawasaki. Teraz agencja interaktywna, również zasługują na uwagę. Zobacz koniecznie rewelacyjne: skutery, pełne dynamizmu i brawury. Coraz bardziej popularne stają się enduro, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy. Zapraszamy kochających rozkłady jazdy.
 forum   grupy   strony         Cz, 29-09-22
Archiwum gospodarki

Przystąpienie Polski do UE nie będzie równoznaczne z przyjęciem nowej waluty euro. Wymaga to bowiem spełnienia odpowiednich kryteriów ustalonych przez twórców Unii walutowej. Teoretycznie najwcześniej będzie to możliwe dwa lata po wejściu do UE.

Warunki uczestnictwa w unii walutowej ustalono w podpisanym w 1992 r. Traktacie z Maastricht. Nimi się też kierowano przy wyborze uczestników strefy euro. Wynikiem tego było opóźnione o 2 lata przystąpienia Grecji do Eurolandu. Kraj ten, mimo chęci uczestnictwa od początku, dołączył do wcześniej zakwalifikowanej "jedenastki" gdy poprawił odpowiednie wskaźniki gospodarcze.


Kryteria z Maastricht
 •  roczny wskaźnik wzrostu cen w państwie członkowskim nie może być większy niż 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE o najlepszych pod tym względem wskaźnikach;

 •  wysokość deficytu budżetowego nie może przekraczać 3% PKB;

 •  wysokość długu publicznego nie może przekraczać 60% PKB;

 •  wysokość średniej nominalnej, długookresowej stopy procentowej nie może przekraczać 2 punktów procentowych średniej nominalnej długookresowej stopy procentowej w trzech krajach UE o najniższym rocznym wskaźniku inflacji;

 •  państwo członkowskie w ramach mechanizmu kursowego Europejskiego Systemu Walutowego przez co najmniej 2 lata musi zachować normalny przedział wahań kursów walut. W tym okresie waluta tego państwa nie może być dewaluowana w stosunku do walut innych krajów UE.
Możliwości spełnienia kryteriów przez Polskę

 •  Kryterium dotyczące inflacji, biorąc pod uwagę dotychczasowe postępy w walce z inflacją jest możliwe do spełnienia w ciągu kilku lat.

 •  Wielkość deficytu budżetowego nie przekraczała dotąd granicy 3% PKB jednak w 2001 r. deficyt będzie wyższy niż 3% PKB.

 •  Wielkość długu publicznego nie przekracza granicy 60% PKB.

 •  Kryterium dotyczące stóp procentowych wydaje się obecnie najtrudniejsze do spełnienia ponieważ długookresowa stopa procentowa w strefie euro to kilka procent a w Polsce blisko 20 procent. Dodatkowo sytuacja gospodarcza nie pozwala na jej szybkie obniżenie.

 •  Przystępując do UE Polska będzie mogła jednocześnie stać się uczestnikiem "Europejskiego Mechanizmu Kursowego II". Dlatego przyjmując rok 2004 jako datę przystąpienia Polski do UE możliwe jest spełnienie tego kryterium w 2006 r..

  Z praktyki wynika, że możliwe są odstępstwa od kryterium wielkości długu publicznego jednak przy innych wskaźnikach nie. Belgia i Włochy mimo, że ich dług publiczny znacznie przekraczał 60% PKB zostały włączone do Eurolandu w 1999 r. Natomiast Grecja, która nie spełniała innych kryteriów musiała poczekać do 2001 r.

  Sukces Polski w dążeniu do przyjęcia wspólnej waluty będzie zależał nie tylko od polityki makroekonomicznej w kraju i w UE ale i od czynników zewnętrznych i losowych.
 • Komentarze do artykułu
  Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
     Statystyki zapewnia:  o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
  cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
  statystyki www stat.pl