eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

gospodarka

Osoby o sportowych aspiracjach wybierają motocykle Honda. Nasi goœcie często zaglšdajš tutaj: rozkłady jazdy, i sš zadowoleni. Coraz bardziej popularne stają się filmy, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy. Zobacz koniecznie rewelacyjne: agencja interaktywna, pełne dynamizmu i brawury. Prezentujemy też wiele stron, na których widać skutery.
 forum   grupy   strony         Nd, 29-01-23
Wszystko o gospodarce

Wprowadzając produkt na wspólny rynek trzeba znać obowiązujące tam uregulowania prawne. Do najważniejszych z nich należą podstawowe normy bezpieczeństwa, ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność producenta za produkt wadliwy.

W UE obowiązuje obecnie tzw. Nowe Podejście do harmonizacji przepisów technicznych. Regulowany jest jedynie wpływ produktu na bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. UE stawia tylko minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa natomiast szczegóły techniczne zawarte są w normach europejskich EN. Ich stosowanie nie jest obowiązkowe, jednak producenci zabiegają o nie by poprawić swoją pozycję konkurencyjną.
Wyrób, który spełnia podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa może być oznaczony znakiem CE, a to pozwala wprowadzić go na rynek UE. Aby oznaczyć swój produkt tym znakiem potrzebne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury jego zgodności z dyrektywami Nowego podejścia.

W skrócie procedura taka przebiega następująco:

  •  Sprawdzenie czy towar podlega którejś z 21 unijnych dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa. Dyrektywy na stronie Komisji Europejskiej.

  •  Sprawdzenie czy wyrób spełnia wymagania zawarte w dyrektywie.

  •  Na podstawie dyrektywy można stwierdzić czy do umieszczenia znaku CE potrzebna jest zgoda jednostki notyfikującej. Baza danych o firmach i instytutach certyfikacyjnych - www.ticqa.etoc.be

  •  Przygotowanie wymaganej dokumentacji technicznej i złożenie deklaracji zgodności EC.

  •   Umieszczenie znaku.

Należy też pamiętać o wspólnotowych uregulowaniach dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktu i odpowiedzialności producenta za szkody spowodowane przez produkt wadliwy.

Zgodnie z odpowiednią dyrektywą, produkt bezpieczny to produkt, który w normalnych lub przewidywalnych rozsądnie warunkach nie powoduje ryzyka dla konsumenta. Aby móc to stwierdzić należy przeanalizować takie elementy jak: skład produktu, opakowanie, instrukcję obsługi, potencjalne oddziaływanie na inne produkty w przypadku użycia z nimi, osobę ewentualnego odbiorcy produktu. Obowiązku tego musi dopełnić wytwórca produktu i (jeśli producent ma swoją siedzibę w państwie trzecim) przedstawiciel handlowy oraz importer. Producent musi zapewnić konsumentom informacje w zakresie potencjalnych zagrożeń wynikających z użycia produktu. Natomiast państwa członkowskie zostały zobowiązane do utworzenia krajowych organów nadzoru, które mają dopilnować by na rynek trafiały tylko produkty spełniające wymogi bezpiecznego produktu.

Wytwórcy produktu oraz jego części składowych ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich produkt. Jeśli nie jest znany producent do odpowiedzialności mogą być pociągnięci dostawca lub importer. Możliwa jest też współodpowiedzialność producenta, importera i dostawcy. Produkt uznaje się za niebezpieczny, jeśli nie spełnia warunków bezpieczeństwa, których mógł się spodziewać konsument w oparciu o jego wygląd, cel w jakim ma być użyty oraz czas kiedy został włączony do obrotu. Ciężar udowodnienia szkody i jej związku przyczynowego z wadą produktu spoczywa na konsumencie.

Więcej informacji w broszurze "Biblioteczka Przedsiębiorcy" dostępnej w Centrum Informacji Europejskiej ul. Krucza 38/42 w Warszawie oraz www.newapproach.org/directivelist.asp - oficjalna strona o normach europejskich i www.etoc.be - strona z przewodnikiem Komisji Europejskiej po procedurze zgodności.

Komentarze do artykułu
Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl