eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

negocjacje

Bardzo popularne filmy. Oprawione muzyką video klipy. Polecamy również naszym goœciom: rozkłady jazdy. Prezentujemy też wiele stron, na których widać motocykle Suzuki. Testujemy motocykle Yamaha.
 forum   grupy   strony         Nd, 03-07-22
Witamy w serwisie EUROinfo

Rozszerzenie UE nie będzie szokiem ani dla Polaków ani dla mieszkańców Unii

Znaczna część dostosowań już została przeprowadzona a inne poważne zmiany będą wprowadzane stopniowo. Proces ten będzie rozłożony w czasie za sprawą licznych okresów przejściowych, które sięgają nawet sięgają kilkunastu lat.

Polska chcąc przystąpić do Unii Europejskiej musi prędzej czy później przyjąć i stosować całe jej prawo. Natomiast UE musi prędzej czy później udzielić Polsce wszystkich tych praw jakie posiadają jej obecni obywatele. Tak więc negocjacje akcesyjne polegały głównie na odłożeniu w czasie wprowadzenia pewnych uprawnień i obowiązków wynikających z członkostwa w UE.

Jakie zmiany i kiedy nas czekają?

Kwiecień 2003

Wejdzie w życie porozumienie o dalszej liberalizacji handlu rolnego. Pozwoli ono m.in. na rozwój sprzedaży do UE naszych specjalności eksportowych, m.in. mleka w proszku, przetworów mięsnych czy produktów ziemniaczanych. W zamian po raz pierwszy zniesiemy w ramach niektórych limitów cła na import z Unii win.

UE zobowiązała się, że zniesione zostaną ostatnie cła antydumpingowe na towary sprowadzane z Polski. To ulga dla naszych zakładów chemicznych, hut, producentów palet i sznurka do żniwiarek, których produkty są tymi cłami objęte. Od zakończenia negocjacji UE nie wprowadza już nowych ceł karnych.

Najprawdopodobniej w czerwcu 2003

W referendum ogólnonarodowym zadecydujemy czy chcemy przystąpić do UE akceptując, lub nie, wynegocjowany traktat akcesyjny. Jeśli frekwencja nie sięgnie 50% to referendum będzie nie wiążące a wejściu do Unii zadecyduje parlament.

1 lipca 2003

Zostanie wprowadzony obowiązek wizowy w stosunku do obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy. Te zmiany niestety prowadzą do podobnej odpowiedzi tych krajów.

1 maja 2004

Jeśli zostanie ratyfikowany traktat akcesyjny tego dnia oprócz obywatelstwa polskiego staniemy się też obywatelami UE. Choć nie od razu będziemy korzystać ze wszystkich praw i wypełniać wszystkie obowiązki z tego wynikające.Jeśli zostanie ratyfikowany traktat akcesyjny tego dnia oprócz obywatelstwa polskiego staniemy się też obywatelami UE. Choć nie od razu będziemy korzystać ze wszystkich praw i wypełniać wszystkie obowiązki z tego wynikające.

2006

Zaczną obowiązywać ostrzejsze wymagania dotyczące użytkowania sprzętów przez pracowników. Poprawi się więc bezpieczeństwo i higiena pracy w polskich firmach, ale też wzrosną ich koszty.

1 stycznia 2006

Od tej pory wysyłając przesyłki cięższe niż 50 gram będziemy mogli korzystać z usług firm konkurencyjnych wobec Poczty Polskiej także z UE.

Pomiędzy 2006 a 2010

Polska przystąpi do Układu z Schengen, co oznacza podróże po Unii Europejskiej (oprócz Irlandii i Wielkiej Brytanii) bez kontroli granicznych i paszportu. Data naszego przystąpienia do systemu Schengen będzie uzależniona od wypełnienia jego wymogów dotyczących ochrony granic, systemów komputerowych i gotowości dotychczasowych członków systemu.

1 stycznia 2007

Skończy się okres przejściowy na rynku usług kolejowych i licencjonowani przewoźnicy unijni będą mogli oferować przejazdy na trasach międzynarodowych. Konkurencja ta prawdopodobnie wymusi podniesienie jakości i obniżenie cen usług.

Od tej pory mleko sprzedawane na polskim rynku będzie musiało spełniać takie same wymogi jakości jak to sprzedawane w Unii. Do tego czasu będzie mogło być produkowane mleko nie spełniające standardów i będzie mogło być przetwarzane w tych samych zakładach, które przetwarzają mleko spełniające standardy. Dotyczy to 56-ciu mleczarni.

2007 (najpóźniej 2009)

Polscy przewoźnicy drogowi będą mogli oferować usługi transportowe wewnątrz terytorium starych krajów członkowskich (tak zwane przewozy kabotażowe). Podobnie unijni przewoźnicy będą mogli działać w Polsce.

Prawdopodobnie między 2007 a 2009

Zamienimy złotówkę na walutę euro. Podróżujący do krajów strefy euro nie będą musieli wymieniać pieniędzy a dla przedsiębiorców zniknie problem ryzyka kursowego. Sprytni handlarze i usługodawcy prawdopodobnie spróbują wykorzystać zmianę waluty do podniesienia cen jak to się zdarzało w Eurolandzie. Z drugiej strony nauczeni doświadczeniami "dwunastki" może zapobiegniemy temu zjawisku u nas.

2008

Polskie zakłady przetwórstwa mięsnego będą musiały sprzedawać również na rynku krajowym wyroby spełniające wszystkie unijne standardy sanitarne i weterynaryjne. Do tego czasu 332 zakłady mięsne mogą produkować na rynek krajowy bez spełniania tych wymogów.

31 grudnia 2007 kończy się okres przejściowy dotyczący opakowań i odpadów. Od tej pory wymagane będzie odzyskiwanie surowców z odpadów i ponowne wykorzystywanie opakowań (recykling).

Powiększony zostanie podatek VAT i zdrożeją: nowe mieszkania, usługi budowlane i remontowe, niektóre książki i czasopisma specjalistyczne oraz usługi gastronomiczne.

Skończy się 4-letni okres przejściowy na stosowanie super obniżonej stawki VAT w wysokości 3% na środki do produkcji rolnej, produkty i usługi.

2009

Skończy się okres przejściowy na dojście do minimalnego w UE poziomu akcyzy na papierosy. Będą one kosztować prawie tyle co w krajach Unii.

Skończy się pięcioletni okres przejściowy w odniesieniu do tzw. drugich domów. Cudzoziemcy będą mogli je nabywać bez ograniczeń. Ten okres przejściowy nie obejmuje nieruchomości o charakterze rekreacyjnym nabywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej (traktowane jako nabywane w celach inwestycyjnych). Okresem przejściowym nie będą objęte osoby zamieszkałe na terenie Polski przez okres czterech lat przed nabyciem nieruchomości. Możliwy ale nie pewny, jest wzrost cen domów w niektórych regionach.

Strona 1 z 2
Komentarze do artykułu
Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
 Statystyki zapewnia:o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
statystyki www stat.pl