eurobiznes | euroszkoła | eurogmina

archiwum gospodarki

Polecamy najlepsze motocykle Kawasaki. Teraz agencja interaktywna, również zasługują na uwagę. Zobacz koniecznie rewelacyjne: skutery, pełne dynamizmu i brawury. Coraz bardziej popularne stają się enduro, które znajdują swoje miejsce zarówno w sporcie, jak i w pracy. Zapraszamy kochających rozkłady jazdy.
 forum   grupy   strony         Nd, 04-12-22
Archiwum gospodarki
BIURA REGIONÓW

Traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1994 r. przyznał regionom znaczącą rolę w kreowaniu aktywnej polityki społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej. Przejawia się to w powstaniu Komitetu Regionów i dużej liczby regionalnych biur w Brukseli (ok. 200). Kraje kandydujące posiadają obecnie w Brukseli 10 biur informacyjnych.

Biura regionalne nie mają statusu placówek dyplomatycznych. Pełnią jedynie rolę informacyjno-reprezentacyjną. Podlegają administracji regionu, który reprezentują, i wykonują zadania wyznaczone przez ten region.

Więcej informacji nt. biur regionalnych znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

www.lubelskie.pl/bruksela.html

Biuro Informacyjne Regionów Lubelskiego i Podlaskiego w Brukseli

Działania zmierzające do otwarcia biura rozpoczęły się od stażu jaki odbył przedstawiciel województwa lubelskiego w regionalnym biurze prowincji holenderskich. Przedstawicielstwo działa od 14 czerwca 1999 r. kiedy to marszałkowie województw lubelskiego i podlaskiego podpisali porozumienie o utworzeni wspólnego biura regionalnego obu województw.

Do zadań Biura Informacyjnego Województw Lubelskiego i Podlaskiego w Brukseli należy m.in:

 •  wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu wiedzy mieszkańców województw z zakresu problematyki europejskiej,

 •  zdobywanie i przekazywanie wiedzy i informacji o możliwościach i zasadach korzystania z programów pomocowych Unii Europejskiej,

 •  zdobywanie i przekazywanie wiedzy i informacji o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej,

 •  pomoc i wsparcie w nawiązaniu, rozwoju i realizacji współpracy z regionami UE we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego,

 •  promocja atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej województwa lubelskiego i podlaskiego na forum organizacji europejskich.

  Działalność Biura:

 •  spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej reprezentującymi różne Dyrekcje Generalne,

 •  spotkania z przedstawicielami biur reprezentujących regiony z krajów UE i krajów kandydackich,

 •  spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji (publicznych, gospodarczych, społecznych, firm itp.) z Polski i innych krajów,

 •  konferencje i seminaria,

 •  zaaranżowanie wizyty Komisarza Europejskiego ds. Rozszerzenia, G. Verheugena w województwie podlaskim.

  Dawniej szefem tego biura była pani Kamińska, która obecnie jest przedstawicielką biura Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.

  EASTERN POLAND EURO-OFICE
  Podlaskie-Lubelskie
  Rue de Treves 49, Bte 7
  1040 Bruxelles
  Tel: (02) 285 06 15 / (02) 230 50 59
  Fax: (02) 230 70 35
  E-mail: obara@taseuro.com


 • Strona 2 z 3
  Komentarze do artykułu
  Ten artykuł nie był jeszcze komentowany
     Statystyki zapewnia:  o autorach serwisu | praktyki | studia europejskie | dokumenty
  cms, content management system, zarządzanie treścią, serwisy internetowe, serwisy www, strony www - system zarządzania treściąagencja interaktywna, serwisy internetowe, intranet, extranet, multimedia, mobilne, programowanie strony WWW, prezentacje Flash, gry Java, aplikacje J2EE, oprogramowanie telefonów komórkowych, aplikacje mobilne, WAP, pocket pc, grafika, Cult 3d, hosting, outsourcing, agencja kreatywna
  statystyki www stat.pl